Tiêu Phong Tán

TIÊU PHONG TÁN

( Y tông Kim giám)

Thành phần:

Kinh giới 9g
Phòng phong 9g
Đương qui 12g
Sinh địa 9g
Khổ sâm 6g
Thương truật (sao) 9g
Thuyền thoái 5g
Hồ Ma nhân 5g
Ngưu bàng tử (sao) 5g
Tri mẫu 5g
Thạch cao ( nung) 10g
Cam thảo sống 3g
Mộc thông 5g

Cách dùng: sắc nước uống lúc bụng đói.

Tác dụng: sơ phong tiêu sưng, thanh nhiệt trừ thấp.

Giải thích bài thuốc:

 

 • Kinh giới, Phòng phong, Ngưu bàng tử, Thuyền thoái giải phong thấp ở biểu là chủ dược.
 • Thương truật vị cay, tính đắng ôn, tán phong trừ thấp.
 • Khổ sâm đắng hàn, thanh nhiệt táo thấp.
 • Mộc thông thanh lợi thấp nhiệt.
 • Thạch cao, Tri mẫu thanh nhiệt tả hỏa.
 • Đương qui hòa vinh hoạt huyết.
 • Sinh địa thanh nhiệt lương huyết.
 • Hồ ma nhân dưỡng huyết nhuận táo.
 • Cam thảo giải nhiệt hòa trung.

Ứng dụng lâm sàng:

 1. Bài thuốc dùng trong các trường hợp thấp chẩn, phong chẩn ngứa chảy nước, rêu lưỡi trắng hoặc vàng, mạch phù có lực.
 2. Trường hợp phong độc thịnh gia Ngân hoa, Liên kiều để sơ phong thanh nhiệt giải độc. Huyết nhiệt thịnh gia Xích thược, Tử thảo thanh nhiệt lương huyết. Thấp nhiệt thịnh gia Địa phụ tử, Xa tiền tử để thanh nhiệt lợi thấp.
 3. Bài này có thể dùng để chữa các chứng sang lở ở đầu, chàm lở ngứa nhiều có kết quả tốt, thường dùng kết hợp với thuốc bôi ngoài có tác dụng thanh nhiệt giải độc trừ thấp.