Thăng Ma Cát Căn Thang

Tác Giả: Tiểu Nhi Phương Luận

Chủ Trị:
giải cơ, thấu chẩn, hòa vinh giải độc. Trị bệnh sởi ở trẻ em khó mọc hoặc mọc không đều, phát sốt, sợ gió, ho, mắt đỏ, chảy nước mắt, lưỡi đỏ, rêu trắng, mạch phù sác.

Thăng ma 6g 
Thược dược 8g 
Cát căn 8g 
Chích thảo 2g 

Giải thích bài thuốc:

  • Cát căn có tác dụng thanh nhiệt, giải cơ, thấu chẩn là chủ dược.
  • Thăng ma là thuốc hỗ trợ có tádc dụng thăng dương thấu biểu hợp với Cát căn làm tăng tác dụng thấu chẩn giải độc.
  • Thược dược hòa vinh thanh nhiệt, giải độc.
  • Cam thảo điều hòa các vị thuốc có giải độc hợp với Thược dược có tác dụng điều lý huyết phận hợp với Thăng ma tăng tác dụng giải độc thấu chẩn.

Bốn vị hợp lại làm cho bài thuốc có tác dụng giải cơ, thấu chẩn, hòa vinh giải độc.

Ứng dụng lâm sàng:

  1. Đối với bệnh sởi mới phát có thể gia Bạc hà, Kinh giới , Thuyền thoái, Ngưu bàng tử, Kim ngân hoa để tăng cường giải độc, thấu chẩn.
  2. Nếu bệnh nhi họng đau đỏ gia Cát cánh, Huyền sâm, Mã bột để thanh lợi yết hầu.
  3. Nếu sởi chưa mọc hoặc sởi sắc đỏ thẩm dùng Xích thược thay cho Bạch thược gia Huyền sâm, Đơn bì, Tử thảo, Đại thanh diệp để lương huyết giải độc.
  4. Trường hợp bệnh nhân sởi sốt cao, đau đầu có thể tămg cường thêm các thuốc thanh nhiệt, giải độc như: Hoàng cầm, Sinh địa, Liên kiều, Thiên hoa phấn, Trúc diệp.

Ghi Chú:
Sắc uống