Thân Thống Trục Ứ Thang

Tác Giả: Vương Thanh Nhậm

Chủ Trị:
Hoạt huyết, tán ứ, thông kinh lạc trị bệnh tý lâu ngày không khỏi, đau nhức, ấn vào đau thêm

Khương hoạt  9g ( để riêng cho vào sau khi thuốc gần được )
Tần giao  9g
Hương phụ  9g ( chế đồng tiện )
Xuyên khung 9g
Đào nhân  12g g(giã nhỏ )
Hồng hoa  9g
Một dược  6g (sao )
Xuyên ngưu tất  12g
Ngũ linh chi  9g
Cam thảo  6g
Đương quy  12g
Địa long  6g

Ghi Chú:
Sắc uống