Tân Di Tán (辛夷散)

Tác Giả: Nghiêm Dụng Hoà

Chủ Trị:
Thông khiếu, hoá đàm. Trị phế hư, phong hàn thấp bên ngoài xâm nhập làm cho mũi nghẹt, nước mũi chảy, khí không thông, không ngửi thấy mùi.

Tân di 12g
Bạch chỉ 12g
Chích thảo 6g
Cảo bản 9g
Khương hoạt 9g
Mộc thông 12g
Phòng phong 9g
Tế tân 9g
Thăng ma 9g
Xuyên khung 9g

Ghi Chú:
Mỗi vị đều 5g, tán bột, ngày dùng 10-12g hãm với nước sôi làm trà uống.