Tam Tầng Hồi Hương Hoàn

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Bụng rốn quặn đau, dịch hoàn sưng do hàn

Đại hồi 40g 
Mộc hương 40g 
Sa sâm 40g 
Xuyên luyện tử 40g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, ngày uống 12g với nước muối loãng