Tam Nhân Thang

Tác Giả: Ngô Cúc Thông

Chủ Trị:
Tuyên phế, hóa đàm, thanh lợi thấp nhiệt

Hạnh nhân 8g 
Ý dĩ nhân 12g 
Bạch đậu khấu 6g 
Bán hạ chế 8g 
Thông thảo 6g 
Hoạt thạch 12g

Giải thích bài thuốc:

  • Hạnh nhân vị cay đắng khai thông phế khí. Bạch đậu khấu vị cay đắng hóa thấp lợi tỳ. Ý dĩ nhân ngọt nhạt thanh lợi thấp nhiệt ở hạ tiêu đều là chủ dược.
  • Bán hạ, Hậu phác trừ thấp tiêu trệ.
  • Thông thảo, Hoạt thạch, Trúc diệp thanh lợi thấp nhiệt.

Các vị thuốc hợp lại thành một bài thuốc có tác dụng sơ lợi khí cơ, tuyên thông tam tiêu, thấp nhiệt tiêu tán, bệnh ắt phải khỏi.

Ứng dụng lâm sàng:

  1. Là một bài thuốc chữa thấp ôn, bệnh ở phần khí, thấp nặng hơn nhiệt.
  2. Trường hợp thấp nhiệt đều nặng gia Liên kiều, Hoàng cầm để thanh nhiệt, nếu còn triệu chứng biểu như sợ lạnh, gia Hương nhu, Thạch cao để giải biểu; có hàn nhiệt vãng lai gia Thảo quả, Thanh cao để thối hàn nhiệt.

Một số báo cáo lâm sàng cho biết sử dụng bài thuốc gia giảm chữa các chứng thương hàn, viêm ruột dạ dày, viêm thận có kết quả tốt.

Ghi Chú:
Sắc uống