Tả Tâm Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Tả hỏa giải độc, trừ thấp, dùng với các chứng tâm, vị hỏa thịnh gây nên nôn ra huyết, chảy máu cam, táo bón hoặc tam tiêu tích nhiệt, mắt đỏ, mồm lở hoặc ung nhọt hoặc thấp nhiệt, vàng da, ngực sườn đầy tức, rêu lưỡi vàng dầy, mạch sác có lực.

Đại hoàng 8g
Hoàng cầm 12g
Hoàng liên 8g

Ghi Chú:
Sắc uống