Sâm Tô Ẩm 参紫飲

Tác Giả: Hòa Tễ Cục Phương

Chủ Trị:
Các chứng nội thương, ngoại cảm, nóng sốt, nhức đầu, nôn ọe, ho, nhiều đàm, mắt hoa đầu váng, đại tiện lỏng, đã cho phát hãn và sốt không hạ.

Nhân sâm 6g
Tô diệp 9g
Cát căn 6g
Tiền hồ 6g
Bán hạ (chế gừng) 9g
Bạch linh 6g
Trần bì 9g
Cam thảo 6g
Cát cánh 6g
Chỉ xác 4g
Mộc hương 4g

Ghi Chú:
Tán bột, mỗi lần dùng 8-12g hòa với nước sắc 2 lát gừng và 3 quả Đại táo. Uống nóng