Sâm Linh Bạch Truật Tán 参苓白术散

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Ôn bổ tỳ vị, ích khí bồi trung, trị tỳ vị hư nhược, ăn uống kém, cơ thể mệt mỏi, thiếu lực, hụt hơi, hồi hộp, nôn mửa, tiêu chảy

Nhân sâm 16g
Phục linh 12g
Bạch truật (tẩm hoàng thổ sao) 6g
Trích cam thảo 12g  ( sao vàng )
Sơn dược 12g
Biển đậu 6g ( sao vàng)
Liên nhục 6g ( sao)
Sa nhân 6g ( sao)
Ý dĩ nhân (sao) 5g
Cát cánh 6g ( sao)

Ghi Chú:
Tán bột, ngày uống 6 – 8g với nước sắc Đại táo (2 quả)