Sài Bình Thang 柴平湯

Chủ Trị:
Bình vị, giáng khí, trừ đàm trị đau thượng vị, ợ chua, sốt rét ( thấp ngược ) mình mẩy nặng đau, mạch nhu, lạnh nhiều nóng ít

Sài hồ 6g
Hoàng cầm 4.5g
Bán hạ  3g
Hậu phác 3g
Thương truật  4.5g
Trần bì  1.5g
Nhân sâm 3g
Cam thảo  1.5g

Ghi Chú:
Sắc uống