Quyên Tý Thang 蠲痺湯

Tác Giả: Nghiêm Dụng Hòa

Chủ Trị:
Trước tý, phong thấp tê, khử thấp, khu phong, tán hàn, hành khí, hoạt huyết. Trị phong thấp đau nhức, dây thần kinh quanh khớp vai viêm.

Khương hoạt 8g
Phòng phong 8g
Đương quy 8g
Hoàng kỳ 12g
Xích thược 8g
Khương hoàng 4g
Chích thảo 4g
Sinh khương 3 lát
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống.