Quế Chi Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Thành Phần:
Quế chi 12g
Đại táo 3 quả
Bạch thược 12g
Sinh khương 4 lát
Chích cam thảo 8g

Ghi Chú:
Sắc uống, ăn cháo nóng sau khi uống.