Quế Chi Phụ Tử Thang 桂枝附子汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Hành tý, phong thấp chạy, thương hàn 8-9 ngày, phong thấp chọi nhau, mình mẩy nhức nhối khó chịu, không day trở được, không ói, không khát, mạch Phù, Hư mà Sác.

Quế chi 12g
Phụ tử 8g
Sinh kương 3 lát
Chích cam thảo 2g
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống