Phong Dẫn Thang 风引汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trừ nhiệt than giản, động kinh, co quắp, tê liệt.

Đại hoàng 8g
Can khương 8g
Long cốt 8g
Quế chi 6g
Cam thảo 4g
Mẫu lệ 4g
Hàn thủy thạch 12g
Hoạt thạch 12g
Bạch thạch chi 12g
Tử thạch anh 12g
Thạch cao 12g

Ghi Chú:
Đâm nát, sàng, đựng trong bọc, lấy 3 nhúm, dùng 2 bát nước giếng, sắc còn 1 bát, uống nóng. Trị người lớn phong dẫn, trẻ nhỏ kinh giản, khiết túng (gân mạch thõng ra), ngày phát đôi lần.