Ôn Đởm Thang

Tác Giả: Thiên Kim Phương

Chủ Trị:
Thanh đởm hòa vị, tiêu đàm, chỉ ẩu, trị đàm hỏa uất ở bên trong, khó ngủ, kinh sợ, miệng đắng, chảy nước miếng

Bán hạ chế 12g
Chỉ thực 6g
Bạch phục linh 12g
Trần bì 6g
Trúc nhự 12g ( chọn loại xanh tốt hơn )
Trích cam thảo 4g
Đại táo 2 quả

Ghi Chú:
Thêm gừng tươi 3 lát sắc uống