Ôn Đởm Thang

Tác Giả: Thiên Kim Phương

Chủ Trị:
Thanh đởm hòa vị, tiêu đàm, chỉ ẩu, trị đàm hỏa uất ở bên trong, khó ngủ, kinh sợ, miệng đắng, chảy nước miếng

Bán hạ chế 12g 
Chỉ thực 6g 
Bạch phục linh 12g 
Trần bì 6g 
Trúc nhự 12g 
Trích cam thảo 4g 
Đại táo 2 quả

Ghi Chú:
Thêm gừng tươi 3 lát sắc uống