Nhị Trần Thang

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Táo thấp, hóa đàm, lý khí, hòa trung. Trị cổ có đàm do tỳ vị có hàn thấp.

Trần bì 10g
Bán hạ chế 10g
Chích cam thảo 3g
Bạch phục linh 6g

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc dùng trong các trường hợp ăn phải chất sống lạnh, chức năng tỳ vị bị rối loạn, thấp sinh đàm. Trong bài:

  • Bán hạ cay táo ôn có tác dụng táo thấp hóa đàm, giáng nghịch cầm nôn, tiêu tán tích kết là chủ dược.
  • Trần bì lý khí hóa đàm.
  • Bạch linh kiện tỳ lợi thấp.
  • Cam thảo hóa trung kiện tỳ.

Các vị thuốc cùng dùng có tác dụng táo thấp hóa đàm, lý khí hòa trung. Trong bài các vị Trần bì, Bán hạ đều phải dùng loại lâu năm để bớt tính cay táo, nên gọi là Nhị trần thang.

Ghi Chú:
Các vị thuốc tán bột, mỗi lần dùng 8 – 10g gia Sinh khương 7 lát, Ô mai 1 quả sắc lên uống.