Ngũ Nhân Hoàn 五仁丸

Chủ Trị:
Trị khí huyết hư, táo bón

Đào nhân 12g
Bá tử nhân 9g
Hạnh nhân 6g
Hỏa ma nhân 16g
Úc lý nhân 5g
Trần bì 5g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn uống với nước ấm