Ma Hoàng Liên Diêu Xích Tiểu Đậu Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thanh lợi thấp nhiệt. Trị chứng hoàng đản (vàng da) thể thấp nhiệt (dương hoàng).

Chích cam thảo 8g
Hạnh nhân 4 hạt
Hồng táo 2 quả
Liên diêu (Liên kiều căn) 8g
Ma hoàng 8g
Sinh khương 8g
Tang bạch bì 5g
Xích tiểu đậu 5g

Ghi Chú:
Sắc uống