Ma Hạnh Dĩ Cam Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Phát tán phong thấp tại biểu, trị phong thấp, đau cả người, phát sốt, cứ sau trưa thì bệnh nặng.

Ma hoàng 5g
Hạnh nhân 10 hạt
Ý dĩ 10g
Chích cam thảo 10g

Ghi Chú:
Sắc uống