Lục Vị Hồi Dương Ẩm

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Ích khí, hồi dương, dưỡng huyết, cứu thoát. Trị mệnh môn hỏa suy, dương vong, âm dương hư thoát.

Bào khương 6g
Chích thảo 4g
Đương quy 10g
Nhân sâm 30g
Phụ tử 6g
Thục địa 16g

Ghi Chú:
Sắc uống