Lục Quân Tử Thang 六君子湯

Tác Giả: Trần Sư Văn

Chủ Trị:
Kiện tỳ, bổ khí, hòa trung, hóa đờm, trị biếng ăn, đầy ứ vùng bao tử, lồng ngực, hoặc bụng trướng, nôn mửa, đại tiện lỏng, tiếng nói yếu, viêm khí quản mạn

Nhân sâm 9g
Bạch linh 9g
Bạch truật 9g
Bán hạ 6g
Trần bì 5g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống