Long Đởm Tả Can Thang 龙胆泻肝汤

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Thanh can đởm kinh thấp nhiệt.

Long đởm thảo ( rượu sao) 12g
Hoàng cầm 9g
Trạch tả 8g
Mộc thông 8g
Đương quy ( rượu sao) 8g
Cam thảo 2g
Chi tử ( rượu sao sém) 12g
Xa tiền tử 12g
Sài hồ 9g
Sinh địa hoàng 9g

Ghi Chú:
Sắc uống.
* Long đởm thảo có tác dụng thanh can đởm thực hỏa, trừ thấp nhiệt ở hạ tiêu là chủ dược.
* Hoàng cầm, Chi tử hổ trợ thêm tác dụng thanh can đởm thực hỏa.
* Trạch tả, Xa tiền tử, Mộc thông thanh lợi thấp nhiệt.
* Đương quy, Sinh địa hoàng dưỡng âm huyết hòa can, dụng ý trong phối hợp thuốc trong tả có bổ để cho tả hỏa không có hại cho chân âm.
* Cam thảo điều hòa các vị thuốc.
* Sài hồ sơ thông can đởm
Các vị thuốc phối hợp có tác dụng chung là thanh lợi thấp nhiệt.