Linh Quế Truật Cam Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị chứng thủy khí, dưới Tâm có đàm ẩm, hung hiếp đầy, mắt hoa

Bạch phục linh 30g
Quế chi 12g
Bạch truật 12g
Cam thảo 8g

Giải thích bài thuốc:

  • Bạch linh kiện tỳ thẩm thấp lợi thủy là chủ dược.
  • Quế chi thông dương ôn hóa thủy ẩm.
  • Bạch truật kiện tỳ táo thấp.
  • Cam thảo bổ tỳ ích khí điều hòa các vị thuốc.

Ghi Chú:
Sắc uống