Kỷ Cúc Địa Hoàng Hoàn 杞菊地黄丸

Tác Giả: Đổng Tây Viên

Chủ Trị:
Tư thận âm, dưỡng can. Trị thận suy, đầu váng, mắt hoa, thị lực giảm, huyết áp cao

Câu kỷ tử 10g
Cúc hoa 10g
Thục địa 24g
Sơn dược 12g
Sơn thù du 12g
Đơn bì 9g
Bạch phục linh 9g
Trạch tả 9g

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc chủ yếu Tư bổ thận âm. Trong bài:

  • Thục địa tư thận dưỡng tinh là chủ dược.
  • Sơn thù dưỡng can sáp tinh.
  • Sơn dược bổ tỳ cố tinh.
  • Trạch tả thanh tả thận hỏa giảm bớt tính nê trệ của Thục địa.
  • Đơn bì thanh can hỏa giảm bớt tính ôn của Sơn thù.
  • Bạch linh kiện tỳ trừ thấp giúp Hoài sơn kiện tỳ.
  • Cúc Hoa,kỷ tử bổ can giải cảm phong nhiệt, giải độc tiêu viêm

Ghi Chú:
Tán bột, làm hoàn, ngày uống 8 – 16g. Nếu muốn sắc uống thì giảm cân lượng mỗi vị xuống 10 lần. Bài này là bài Lục vị địa hoàng hoàn gia Câu kỷ tử, cúc hoa.