Kim Tỏa Cố Tinh Hoàn 金锁固精丸

Tác Giả: Uông Ngang

Chủ Trị:
Cố thận, sáp tinh. Chủ trị hoạt tinh, di tinh, tiết tinh do thận âm hư

Sa uyển tử 10g
Khiếm thực 10g
Liên tu 10g
Long cốt 5g
Mẫu lệ 5g

Giải thích bài thuốc:

Bài này chủ yếu chữa chứng thận hư hoạt tinh

  • Sa uyển tật lê bổ thận ích tinh là chủ dược.
  • Liên nhục, Khiếm thực cố thận sáp tinh.
  • Liên tu sáp tinh.

Các vị hợp lại thành bài thuốc cố thận sáp tinh

Ghi Chú:
Dùng Liên tử tán bột nấu làm hồ để trộn với thuốc bột của các vị kia làm thành hoàn. Ngày uống 16 – 20g.