Kiện Tỳ Hoàn

Tác Giả: Nghiệm Phương

Chủ Trị:
Kiện tỳ, tiêu thực, lý khí

Nhân sâm 80g
Bạch truật (tẩm hoàng thổ sao) 80g
Trần bì 80g
Mạch nha 80g
Sơn tra 60g
Chỉ thực (sao) 120g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn luyện với nước sắc Thần khúc làm hoàn to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 10 tới 12g với nước cơm.