Hữu Quy Ẩm

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Bổ thận dương, chữa mệnh môn tướng hỏa suy, sợ lạnh, người mệt mỏi, chân tay lạnh, liệt dương, hoạt tinh, lưng gối mềm yếu, nguyên dương không đủ, tỳ vị hư hàn.

Phụ tử chế 2g
Quế nhục 4g
Thục địa 32g
Hoài sơn 16g
Sơn thù 8g
Câu kỷ tử 8g
Đỗ trọng 12g
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống.