Hoạt Lạc Chỉ Thống Thang

Tác Giả: Nguyễn Phu

Chủ Trị:
Hành khí hoạt huyết, trị dây thần kinh tọa đau do hàn, ngoại tà phạm vào tôn lạc, đau nhức tại một chỗ, chỗ đau có tính chất lan tỏa khó xác định, hàn tà phạm kinh cân, đau co rút, đau kèm cảm giác tê bì

Lá lốt 12g
Ngải diệp 8g
Quế chi 8g
Xuyên khung 12g
Trần bì 8g
Chỉ xác 8g
Cẩu tích 16g
Ngưu tất 12g
Thiên niên kiện 12g

Ghi Chú:
Sắc uống