Hoàng Liên A Giao Thang 黃蓮阿膠湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Dưỡng tâm, thanh nhiệt, tư âm, giáng hỏa. Trị miệng táo, họng khô, tâm phiền khó ngủ, bứt rứt, tiểu vàng. Âm hư hỏa vượng.

Hoàng liên 8g
A giao 12g
Hoàng cầm 8g
Bạch thược 12g
Kê tử hoàng (lòng đỏ trứng gà) 2 cái

Ghi Chú:
Sắc uống. Lúc thuốc còn ấm, cho lòng đỏ trứng gà vào, quậy đều uống.