Hoàng Kỳ Quế Chi Ngũ Vật Thang 黃耆桂枝五物湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thông dương, hành tý trị huyết tý, mạch âm, dương đều vi, thốn khẩu, bộ Quan mạch Vi, trong bộ Xích mạch Tiểu, Khẩn, thân thể tê dại

Hoàng kỳ 9g
Thược dược 9g
Quế chi 9g
Sanh khương 5 lát
Đại táo 4 quả

Ghi Chú:
Sắc uống

Giải thích bài thuốc:

  • Hoàng kỳ có tác dụng ích khí, cố biểu là chủ dược.
  • Quế chi ôn kinh thông dương giúp Hoàng kỳ đạt biểu mà vận hành khí.
  • Thược dược dưỡng huyết hòa vinh.
  • Sinh khương ôn kinh tán hàn ở biểu.
  • Khương Táo cùng dùng để điều hòa vinh vệ.