Hoắc Hương Chính Khí Tán 藿香正气散

Tác Giả: Trần Sư Văn

Chủ Trị:
Giải biểu, hóa thấp, lý khí, hòa trung. Trị tiêu chảy do ngoại cảm hàn thấp, sốt, sợ lạnh, đầu đau, nôn mửa, ngực đầy

Hoắc hương 12g
Bán hạ 12g
Trần bì 6g
Tô diệp 8g
Bạch Phục linh 12g
Cát cánh 6g
Bạch chỉ 6g
Đại phúc bì 8g
Cam thảo 4g
Bạch truật 8g
Hậu phác 8g

Ghi Chú:
Tán bột mỗi lần dùng 20g với nước sôi.

Giải thích bài thuốc:

  • Hoắc hương tác dụng phương hương hóa thấp, lý khí hòa trung kiêm giải biểu là chủ dược.
  • Tô diệp, Bạch chỉ giải biểu tán hàn hóa thấp.
  • Hậu phác, Đại phúc bì trừ thấp tiêu trệ.
  • Bán hạ khúc, Trần bì lý khí hòa vị, giáng nghịch chỉ ẩu.
  • Cát cánh tuyên phế thông lợi thấp trệ.
  • Linh, Truật, Thảo, Táo ích khí kiện tỳ giúp vận hóa lợi thấp