Hầu Thị Hắc Tán

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Trị đại phong, tứ chi phiền trọng (nặng nề khó chịu), trong Tâm sợ lạnh, bất túc, lưỡi liền khó nói, miệng chảy bọt dãi.

Cúc hoa 10g
Bạch truật 10g
Tế tân 3g
Phục linh 3g
Mẫu lệ 5g
Cát cánh 9g
Phòng phong 10g
Nhân sâm 3g
Phàn thạch 3g
Hoàng cầm 5g
Đương quy 3g
Can khương 5g
Xuyên khung 7g
Quế chi 3g

Ghi Chú:
14 vị tán bột, uống 1 muỗng với rượu, ngày uống 1 lần. Uống 20 ngày với rượu nóng. Cấm ăn tất cả các loài cá, tỏi, thường nên ăn lạnh, 60 ngày thôi, tức thuốc chứa trong bụng không xuống. Ăn nóng liền xuống ngay, ăn lạnh tự hay giúp cho sức thuốc.