Hậu Phác Thất Vật Thang 厚朴七物湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Bụng hung đầy, ấn vào đau, phát sốt

Hậu phác 24g
Cam thảo 9g
Đại hoàng 9g
Đại táo 5 quả
Chỉ thực 9g
Quế chi 6g
Sinh khương 5 lát

Ghi Chú:
Sắc uống