Hậu Phác Tam Vật Thang 厚朴三物湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Bụng hung đầy, ấn vào đau, táo bón

Hậu phác 24g
Đại hoàng 12g
Chỉ thực 12g

Ghi Chú:
Sắc uống