Đương Quy Tứ Nghịch Thang 當歸四逆湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thông kinh mạch, tán hàn, dưỡng huyết, trị tay chân quyết lạnh, dương khí hư yếu, nhiễm hàn tà, lưỡi tái, rêu trắng, mạch trầm tế

Đương quy 12g
Bạch thược 9g
Quế chi 9g
Tế tân 6g
Chích cam thảo 6g
Đại táo 5 quả
Mộc thông 6g

Giải thích bài thuốc:

  • Đương qui, Thược dược có tác dụng điều dưỡng can huyết là chủ dược.
  • Quế chi, Tế tân ôn kinh tán hàn.
  • Chích thảo, Đại táo có tác dụng bổ trung kiện tỳ ích khí sinh huyết.
  • Mộc thông hợp với các vị thuốc để thông huyết mạch.

Ghi Chú:
Sắc uống