Đương Quy Tán

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Dưỡng huyết, an thai, trị lúc có thai huyết kém có nhiệt, thai động không yên, có tiền sử đẻ non

Đương quy 10g
Thược dược 10g
Xuyên khung 10g
Hoàng cầm 10g
Bạch truật 5g

Ghi Chú:
Tán bột uống mỗi lần dùng 1 thìa hòa với nước ấm và 1 thìa rượu hoàng tửu uống.