Đương Quy Ẩm

Tác giả: Tiết Kỷ

Vị thuốc:

Bạch tật lê 6g
Bạch thược 6g
Cam thảo (sống)  4g
Đương quy  6g
Hà thủ ô 4g
Hoàng kỳ (sao)  4g
Kinh giới 6g
Phòng phong  6g
Sinh địa  6g
Xuyên khung  6g
Dạ giao đằng 9g

Sắc uống.
Huyết hư phong táo tái phát liên tục, kéo dài lâu ngày,tăng nhiều về chiều và đêm,kèm theo tâm phiền, đễ cáu giận, miệng khô, thủ túc tâm nhiệt,lưỡi đỏ ít tân mạch trầm tế,
Châm Cứu:
Chi trên châm huyệt khúc trì ,nội quan, phát nửa thân dưới châm huyệt túc tam lý, tam âm giao, phát toàn thân châm huyệt phong thị,phong trì,đại chùy,đại trường du,