Đình Lịch Đại Táo Tả Phế Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Phế ung, ứ dịch đàm ở phế, suyễn không nằm được

Đình lịch tử (sao) 15g
Đại táo 6 quả

Ghi Chú:
Dùng 3 bát nước, đun Táo lấy 2 bát, bỏ Táo, cho Đình lịch vào, đun lấy 1 bát, uống hết 1 lần.