Điều Kinh Chủng Tử Hoàn

Tác Giả: Sa Đồ Mục Tô

Chủ Trị:
Trị phụ nữ khí huyết hư yếu, lưng đau, bụng đau, kinh nguyệt không đều, xích bạch đới, tử cung hàn, vô sinh

A giao 80g
Bạch thược 80g
Đương quy 80g
Thục địa 320g
Đỗ trọng 160g
Hoàng cầm 80g
Hương phụ 160g
Ngải diệp 80g
Tục đoạn 120g
Xuyên khung 120g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, uống ngày 20g