Dị Công Tán

Tác Giả: Tiền Ất

Chủ Trị:
Kiện tỳ hòa trung, trị dương hư khí nhược, ăn không tiêu, tiêu chảy, nôn mửa

Nhân sâm 8g
Bạch phục linh 8g
Bạch truật 12g
Chích cam thảo 4g
Trần bì 4g

Ghi Chú:
Sắc uống