Đế Đương Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thái dương bệnh 6-7 ngày biểu chứng vẫn còn, người phát cuồng bởi có nhiệt ở hạ tiêu, bụng dưới cứng đầy, đau mà không thích ấn, tiểu tiện tự lợi, đại tiện có huyết, kinh nguyệt bế.

Thủy điệt (sao đen) 3 con
Mang trùng (bỏ đầu, chân, cánh) 2 con
Đào nhân 10 hạt
Đại hoàng 16g

Ghi Chú:
Sắc uống. Đại hoàng để riêng khi thuốc sắc gần được mới bỏ vào sắc 10 phút