Đạo Xích Tán

Tác Giả: Tiền Ất

Chủ Trị:
Âm hư thủy đình, thanh tâm, lương huyết, lợi thủy. Chủ trị ho mà ói khan, có thai bị nôn mửa, tâm phiền khó ngủ, tiểu khó, tiểu gắt.

Sinh địa 20g
Trúc diệp 12g
Mộc thông 8g
Cam thảo 8g

Giải thích bài thuốc:

  • Sinh địa hoàng có tác dụng thanh nhiệt lương huyết dưỡng âm là chủ dược.
  • Mộc thông, Trúc diệp thanh tâm giáng hỏa lợi tiểu.
  • Cam thảo tiêu thanh nhiệt tả hỏa và điều hòa các vị thuốc.

Ghi Chú:Sắc uống nóng