Đại Sài Hồ Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ngoại giải thiếu dương, nội tả nhiệt kết. Trị chứng thiếu dương chưa giải, lúc nóng lúc lạnh, buồn nôn, phiền uất, bụng ngực đầy tức, táo bón, miệng đắng, mạch huyền

Sài hồ 12g
Chỉ thực 8g
Hoàng cầm 8g
Bạch thược 12g
Đại táo 4 quả
Bán hạ 8g
Đại hoàng 10g
Sinh khương 3 lát

Ghi Chú:
Sắc uống.

Giải thích bài thuốc:

Bài thuốc này do bài Tiểu sài hồ thang bỏ Nhân sâm, Cam thảo, gia Đại hoàng, Chỉ thực, Bạch thược.

  • Sài hồ, Đại hoàng có tác dụng hòa giải thiếu dương, tả nhiệt dương minh kinh đều là chủ dược.
  • Hoàng cầm giúp Sài hồ hòa giải thiếu dương.
  • Chỉ thực cùng Đại hoàng thanh tán kết nhiệt ở dương minh.
  • Bán hạ, Sinh khương giáng nghịch chỉ ẩu, hợp với Đại hoàng, Chỉ thực tăng thêm tác dụng giáng vị khí chỉ ẩu.
  • Bạch thược hợp với Đại hoàng, Chỉ thực hòa trung trị Phúc thống.
  • Đại táo điều hòa các vị thuốc.