Chích Cam Thảo Thang 炙甘草湯

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ích tâm khí, bổ tâm huyết, dưỡng tâm âm, thông tâm dương, trị huyết hư, mạch đập không đều, mạch xơ cứng

Chích cam thảo 12g
Nhân sâm 6g
Sinh địa 24g
Mạch môn 9g
A giao 6g
Hỏa ma nhân 9g
Đại táo 5 quả
Quế chi 9g
Sinh khương 3 lát

Ghi chú: Toa này còn có tên khác là Phục Mạch Thang

Ghi Chú:
Sắc uống