Chỉ Thực Đạo Trệ Hoàn

Tác Giả: Lý Đông Viên

Chủ Trị:
Tiêu đạo tích trệ, thanh lợi thấp nhiệt, trị bụng đầy trướng, tiêu chảy hoặc táo bón, tiểu tiện vàng đỏ và ít.

Đại hoàng 40g
Chỉ thực (sao mạch) 20g
Thần khúc (sao) 20g
Bạch linh 12g
Hoàng cầm 12g
Hoàng liên 12g
Bạch truật 12g
Trạch tả 8g

Ghi Chú:
Tán bột làm hoàn, mỗi lần dùng 8-16g với nước sôi nguội