Chân Vũ Thang

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Ôn dương lợi thủy, trị phù do tỳ thận dương hư, tiểu không thông lợi, sợ lạnh, bụng đau

Phụ tử chế 8g
Bạch phục linh 12g
Bạch thược 12g
Bạch truật 12g
Sinh khương 3 lát
Ghi Chú:
Sắc uống

Giải thích bài thuốc:

  • Phụ tử có tác dụng ôn thận tráng dương, khu hàn là chủ dược.
  • Bạch linh, Bạch truật kiện tỳ, lợi thủy.
  • Sinh khương ôn tán thủy khí tăng thêm tác dụng của Linh Truật.
  • Thược dược có tác dụng hòa vinh, chỉ thống, tính toan hàn, liễm âm, điều hòa được tính cay nóng của các vị thuốc trên.