Cát Căn Thang 葛根汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Giải biểu, phát hãn, thăng tân dịch, thư giãn gân. Trị bệnh ở Thái dương gây ra chứng kính (không có mồ hôi, tiểu ít, khí xông lên ngực, cấm khẩu không nói được

Cát căn 12g
Ma hoàng 9g
Quế chi 6g
Sinh khương 3 lát
Thược dược 6g
Đại táo 3 quả
Chích cam thảo 6g

Ghi Chú:
Đổ 1 chén rưỡi nước sắc khoảng 40 phút. Uống nóng, trùm mền cho ra mồ hôi.