Cam Thảo Phụ Tử Thang 甘草附子汤

Tác Giả: Trương Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Phong thấp, khớp xương đau nhức, đau rút, không co duỗi được, để tay gần đau kịch liệt, ra mồ hôi, hơi thở ngắn, tiểu tiện không lợi, sợ gió, không muốn bỏ áo, hoặc mình hơi sưng

Chích cam thảo 12g
Bạch truật 16g
Phụ tử 12g
Quế chi 12g

Ghi Chú:
Sắc uống