Cam Thảo Cắt Cánh Thang

Tác Giả: Trường Trọng Cảnh

Chủ Trị:
Thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, bài nùng, lợi hầu. Trị họng đau, quai bị, phế ung, khạc ra mủ, ho tức trướng, tạng tâm bị phong nhiệt gây ho

Cam thảo 12g
Cát cánh 12g

Ghi Chú:
Sắc uống